English
فارسی
العربیه
Loading...
 
 
ماهی دودی1396/09/29
مزایای دودی کردن ماهی و روش های مرسوم
ماهی دودی : عبارتنداز نگهداری ماهی بوسیله مواد شیمیایی باکتری کش موجود در دود . ضمنا در این روش خشکی حاصل از دود نیز اثرات بسیار مثبت بر روی محصول دارد. ماهی به این دلیل دود داده می شود که طعم و مزه ای خوشایند به گوشت ماهی بدهد . در گذشته فرآیند دود دادن ،تنها برای افزایش طول مدت استفاده از گوشت ماهی و به منظور استفاده در فصول قحطی و خشکسالی به کار میرفت . امروزه ماهی دود داده شده به عنوان یک خوراک لذید شناخته می شود. ولی به این فرآورده ها تنها به مقدار اندکی نمک و دود داده می شوند این محصولات در دمای اتاق تنها 5 تا 6 روز قابل استفاده هستند ( بعدش خراب می شوند ) و معموال در محفظه های خنک در اتاق هایی با دمای پایین ) حدود4 درجه سانتیگراد ( نگهداری می شوند. روشهای دودی کردن به دو نوع تقسیم می شوند: 1 – دودی گرم : دراین روش ماهی ها تحت فرآیند دود دادن در حالی پخته می شوند که دمای اجاق تا 80 درجه سانتیگراد ودمای خود ماهی تا 60 درجه سانتیگراد بالا می رود . به عنوان نمونه ماهی خمسی ، مارماهی ( eels-sprats ،)ماهی قزل آال و ماهی ساردین با این روش دود داده می شوند. 2 – دودی سرد : این فرآیند شامل عبور دادن دود از روی سطح ماهی در اجاق می باشد. دمای اجاق نباید از 30 درجه سانتیگراد باالتر باشد. از انواع ماهی هایی که با این روش دود داده می شوند می توان به dock had )ماهی روغنی کوچک( ماهی فیله و ماهی آزاد نیز اشاره کرد . ماهی قزل آال ( salmon (که در دمای پایین دود داده شده، یکی از گران قیمت ترین غذاها در اروپااست. اکثر ماهی های دودی که دردمای پایین 30 درجه سانتیگراد دود داده شده اند دارای رنگ روشن هستند. – ماهی ها باید در دمای صفر درجه سانتیگراد نگهداری شوند از زمانیکه (صید) از تور گرفته می شوند تا به کارخانه برسند. -تمام محتویات داخل شکم ماهی باید گرفته شود
تعداد مشاهده:  1682
منبع خبر:  shilatiha.ir
 

»» لیست خبرها ««
 
غذای دریایی
بسته بندی
گوشت و فرآورده های پروتئینی
میوه و سبزیجات
فرآوری ماهی